Forbrukslån og problemer med betaling av avdrag

Alle kan oppleve problemer med å betale regningene sine nå og da og har du avdrag på forbrukslån som tårner seg opp, kan ting fort hope seg opp og syntes håpløse, men det finnes alltid løsninger. Det viktigste er at du tar tak i problemet så raskt som mulig og kommer i dialog med dine kreditorer.

Ta grep så raskt som mulig

Hvis du opplever at utgiftene er større enn inntektene og at du får problemer med å betale regningene i tide, er det viktig å ta grep så raskt som mulig. Betalingsproblemer går sjeldent over av seg selv, og jo lengre du venter med å gjøre noe desto verre blir problemet. Det er svært vanlig at folk som opplever betalingsproblemer også utvikler det man populært kaller «konvoluttskrekk» – At man rett og slett gruer seg for å åpne posten fordi man vet at det bare er nye regninger, purringer og inkassokrav som man ikke kan betale. Dette gjør imidlertid bare situasjonen mye verre, så her er det utrolig viktig at man tar tak i seg selv og gjør noe, også selv om det kjennes ubehagelig.

Få oversikt over økonomien din

Det aller første du bør gjøre er å få oversikt over økonomien din, så du vet hva du har av inntekter og utgifter og hva du skylder til dine kreditorer.

Start med å lage et budsjett som viser dine månedlige utgifter og inntekter, slik at du får oversikt over hvor mye du har å rutte med hver måned. Det er her viktig at du er helt ærlig med tallene. Desverre har vi mennesker en tendens til å overvurdere inntekter og undervurdere utgifter og det gjør budsjettet unøyaktig og jobben med å rydde i økonomien blir vanskeligere. Et budsjett trenger ikke å være stort og komplisert, det holder lenge å sette noe opp i et regneark, du trenger ikke å bruke penger på dyre programpakker eller apper til iPaden. Søk på «budsjettmal» på Google, og du vil kjapt finne en mangde gratismaler som kan hjelpe deg å sette opp ditt eget budsjett.

Det neste du må gjøre er å få en oversikt over alle dine kreditorer, altså alle dem du skylder penger. Dette kan være både banker, Skattemyndighetene, firmaer og privatpersoner. Har du regninger som har gått til inkasso vil du sannsynligvis også ha en del gjeld til ett eller flere inkassoselskap. Igjen så trenger dette ikke å være noen komplisert prosess. Et dokument der du lister navnet på kreditoren og størrelsen på gjelden holder lenge.

Har du mye uåpnet post fra dine kreditorer, må du få åpnet og systematisert alt dette før du lager listen over gjelden din. Husk at et inkassoselskap gjerne sender flere brev på samme krav, så har du 15 brev liggende fra Lindorff, betyr det ikke nødvendigvis at du har 15 inkassosaker på nakken. Sjekk derfor hvert enkelt brev nøye, og del dem inn i grupper, alt etter hvilket krav de gjelder.

Ta kontakt med banken

Når du har fått en god oversikt over din økonomi og lagt et budsjett for de kommende månedene, er det tid for å ta kontakt med banken. Dette kan virke veldig skummelt og kanskje også flaut, ingen liker jo å innrømme at man har dårlig råd og ikke kan gjøre opp for seg. Men her er det viktig å huske på at banken setter pris på at du tar kontakt og prøver å komme frem til en løsning. Det viser at du er ansvarlig og har vilje til å komme ut av problemene, og de aller fleste banker vil møte deg med et åpent sinn og en vennlig tone, så du har alt å vinne på å ta kontakt.

Det anbefales i utgangspunktet å kontakte banken skriftlig, slik at du har en dokumentasjon på dialogen du har hatt med banken, men det kan også være lurt å ta en telefon til banken og få en prat med en kundevejleder som kan gi deg gode råd til hvordan du bør gå frem. Når du kontakter banken er det viktig at du sender med budsjettet ditt og oversikten over gjelden din, slik at banken får et bedre overblikk over din økonomiske situasjon. Dette vil gjøre det mye enklere for banken å foreslå en løsning som du faktisk kan leve med.

Har du mulighet for refinansiering?

Har du pådradd deg noen inkassosaker og har du flere usikret forbrukslån og kredittkortgjeld, kan det være lurt å se på muligheten for å refinansiere alt dette og samle det under ett lån. En refinansiering betyr rett og slett at du tar opp et nytt lån, som du bruker til å betale ned alle smålånene og annen usikret gjeld du har. På denne måten får du ikke bare en mye mer oversiktlig privatøkonomi, du vil også spare mye penger, da ett stort lån er rimeligere enn mange smålån.

Er du så heldig at du eier egen bolig som du har noe fri verdi i, vil det rimeligste normalt være å se på muligheten for å øke boliglånet noe, og bruke pengene på nedbetalingen av dine kostbare inkassokrav og usikret forbruksgjeld. Eier du ikke egen bolig, eller er denne allerede belånt full ut, finnes det flere tilbydere av forbrukslån på markedet, som også tilbyr usikret lån for refinansiering av annen gjeld. Prøv lånutensikkerhetguide.no for å se en liste over lånetilbydere.

Mulighet for avdragsfrie måneder

Er dine økonomiske problemer av en midlertidig karakter, der du er tom for penger fordi bilen måtte på verksted eller andre store, uforutsette utgifter har dukket opp, er det enkleste ofte å prøve å få et par måneder avdragsfrihet på forbrukslånet. Noen lån har slik avdragsfrihet «innebygd», og du kan enkelt be om å hoppe over et avdrag, ved å ringe banken eller registrere ønsket online på bankens nettsider. Rett til slik avdragsfrihet krever dog som regel at du er ajour med alle avdrag på lånet, så har du allerede kommet på etterskudd, vil du normalt ikke kunne få en automatisk avdragsfrihet.

Har lånet ditt ikke noe offisielt tilbud om avdragsfrihet, så ta uansett kontakt med banken for å høre hva de kan tilby. De fleste banker vil mye heller yte deg et par måneders avdragsfrihet for å hjelpe deg tilbake på benene igjen, enn at du misligholder lånet slik at det må sendes til inkasso.

Øke løpetiden på lånet

Hvis dine økonomiske problemer har noe lengre varighet, for eksempel på grunn av redusert inntekt som følge av at du er blitt sykemeldt eller arbeidsledig, bør du i første omgang gå gjennom budsjettet for privatøkonomien din, for å avdekke hvor mye du faktisk klarer å betale i avdrag på forbruksgjelden din hver måned. Heretter bør du ta kontakt med banken og legge frem situasjonen din for dem og høre om muligheten for å øke løpetiden på lånet, slik at de månedlige avdragene blir mindre. Igjen, så er dette noe de aller fleste långivere vil se med positive øyne på, da det er like mye i bankens som i din interesse, at lånet ikke blir misligholdt.

Hvis du øker løpetiden på lånet, øker det selvsagt også den totale kostnaden på lånet, så når din økonomi forhåpentligvis blir bedre, er det viktig at du får redusert løpetiden igjen, slik at du får nedbetalt lånet så raskt som mulig.

Søk hjelp

Det er ingen skam å oppleve økonomiske problemer, det er noe de aller fleste går igjennom en eller flere ganger i livet. Hvis du føler at situasjonen er ute av kontroll og at du ikke ser noen utvei, så lønner det seg å søke hjelp så raskt som mulig. Alle norske kommuner er pliktige til å yte gratis gjeldsrådgivning for sine innbyggere. Dette inkluderer hjelp til å sette opp budsjett og få oversikt over din økonomi, hjelp til å forhandle om avdragsordninger med dine kreditorer, etc. En kommunal gjeldsrådgiver har erfaring med hvilke kreditorer du bør forhandle med og hvilke du bør prioritere, så selv om det kanskje er både flaut og nedverdigende å søke hjelp, så kan det både spare deg for mye penger og gjøre at du raskere kommer deg ut av den økonomiske knipen. De kommunale gjeldsrådgivere har selvsagt full taushetsplikt, så du trenger ikke å frykte at delikate detaljer om deg selv og din økonomi kommer på avveie.

Noen større kommuner har egne ansatte som jobber utelukkende med gjeldsrådgivning, mens mange mindre kommuner normalt har outsourcet denne tjenesten til det lokale NAV-kontor. Det finnes en egen telefontjeneste med telefonnummer 8004 5353 som er ment som førstelinje-hjelp til dem som søker gjeldsrådgivning. Tjenesten er drevet av NAV, men du kan være helt anonym og trenger ikke å oppgi noen informasjon om deg selv og er et glimrende utgangspunkt for ytterligere hjelp i en vanskelig situasjon.